Ga naar hoofdinhoud

Wanneer u onze website www.siebrand.nl bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen wij informatie over u. In deze privacyverklaring geven wij uitleg hoe wij met deze informatie omgaan. We gaan altijd zorgvuldig met uw informatie om en slaan deze veilig op. Zijn er na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of wilt u weten welke informatie we van u hebben, neem dan gerust contact met ons op. Mochten wij het nodig achten kunnen wij deze privacyverklaring op ieder moment wijzigen. We raden u dan ook aan om deze verklaring regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte bent van mogelijke veranderingen. Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 maart 2024.

Inhoudsopgave

 1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
 2. Wie gebruikt uw gegevens?
 3. Van wie gebruiken wij gegevens?
 4. Hoe komen wij aan uw gegevens?
 5. Welke gegevens van u gebruiken wij?
 6. Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?
 7. Hoelang bewaren wij uw gegevens?
 8. Met wie delen wij uw gegevens?
 9. Waar worden uw gegevens opgeslagen?
 10. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?
 11. Wat mag u van ons vragen?
 12. Welke regels zijn van toepassing op deze privacyverklaring?
 13. Van welke cookies maken wij gebruik?
 14. Wat doen wij met gegevens van minderjarigen?
 15. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

 1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van een ieder die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals uw naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wilt u meer informatie over persoonsgegevens, bezoek dan de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Wie gebruikt uw gegevens?

Siebrand B.V. is verantwoordelijk voor de website www.siebrand.nl en daarmee ook de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens van ons zijn:

Siebrand B.V.

Spoorstraat 12

8271 RH IJsselmuiden

KvK: 05038763

 

 1. Van wie gebruiken wij gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van een ieder die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

 

 1. Hoe komen wij aan uw gegevens?

Wij ontvangen uw persoonsgegevens rechtstreeks wanneer u:

 • Een account aanmaakt op onze website
 • Gegevens invult op onze website

 

 

 1. Welke gegevens van u gebruiken wij?

Wij maken gebruik van de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Woonadres of vestigingsadres
 • Bezorgadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens
 • Geboortedatum
 • Leeftijd

 

 1. Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u als klant de beste service te kunnen geven, zonder bovengenoemde informatie kunnen wij dat niet doen.

 

 1. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang de wet ons voorschrijft en zo lang het nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Wanneer u bijvoorbeeld klant bij ons bent bewaren wij uw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna worden uw persoonsgegevens allen nog gebruikt voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wilt u meer informatie over hoe lang wij specifieke gegevens bewaren, neem dan gerust contact met ons op.

 

 1. Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt. Uw gegevens zullen nooit met anderen worden gedeeld.

 

 1. Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Wij verwerken uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we uw gegevens ook binnen de EER opslaan. Wilt u hier meer informatie over, neem dan gerust contact met ons op.

 1. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?

Wij hebben er veel aan gedaan om uw gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed als mogelijk te beveiligen. Wij hebben onze systemen en verschillenden communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen. Uw gegevens zijn veilig bij ons. Verder zorgen wij er voor dat alleen mensen die toestemming van ons hebben toegang hebben tot uw gegevens. Heeft u nog vragen over het beveiligen van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op.

 1. Wat mag u van ons vragen?

Omdat wij persoonsgegevens van u gebruiken, heeft u verschillende rechten. Hieronder vindt u deze rechten.

 • Recht op informatie

Wij zijn verplicht u op een begrijpelijke en heldere manier uitleg te geven wat wij met uw gegevens doen en welke controle u daar zelf over heeft. Om deze reden leggen wij in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij hier verder mee omgaan.

 • Recht op inzage

U mag altijd vragen om de gegevens die wij van u hebben in te zien.

 • Recht op correctie

U mag ons altijd vragen om uw gegevens te corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

 • Recht om bezwaar te maken

U mag bezwaar maken als u het niet eens bent met de verwerking en/of de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dit recht is alleen van toepassing op gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kunt u bij ons aangeven dat uw niet langer mail van ons wilt ontvangen. Hetzelfde geldt voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

 • Recht op dataportabiliteit

Als u klant bij ons bent of heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, dan mag u ons vragen om uw de digitale gegevens te sturen die wij van u hebben. Zo kunt u die gegevens overdragen aan andere organisaties als u dat wenst.

 • Recht op beperking

U mag ons vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit houdt in dat wij in bepaalde gevallen uw gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

 • Recht om vergeten te worden

U mag ons vragen om alle persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wij zullen dan alle gegeven die tot u herleidbaar zijn verwijderen. In sommige gevallen kunnen of mogen wij u gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten wij sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.

 • Recht om een klacht in te dienen

U mag altijd een klacht indienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Heeft u een klacht dan lossen wij dit graag voor u op, neem dan gerust contact met ons op. Ook kunt u uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. In het uiterste geval mag u ook naar de rechter stappen, uiteraard hopen wij dat het niet zover komt. In dat geval is de het de rechtbank in de vestigingsplaats van Siebrand B.V. die uw klacht gaat behandelen.

 • Hoe dient u een aanvraag of klacht bij ons in?

Stuur uw aanvraag of klacht naar ons via info@siebrand.nl. Wij zullen uw aanvraag of klacht binnen 30 dagen verwerken. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is uw aanvraag of klacht erg complex, dan kan dit meer tijd kosten. In dat geval nemen wij uiterlijk binnen 60 dagen contact met uw op. Wij kunnen u vragen om u te identificeren. In dat geval vragen wij bij u gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent waarvan wij persoonsgegevens bewaren.

 

 1. Welke regels zijn van toepassing op deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn met name terug te vinden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zijn de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

 

 1. Van welke cookies maken wij gebruik?

U kunt zelf aangeven welke gegevens wij van u mogen gebruiken en bewaren. Heb je ons toestemming gegeven voor het personaliseren van uw profiel op basis van uw surf- en zoekgedrag dan kunnen wij onze website speciaal op u instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. Wij doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan onze website geplaatst wordt op uw hardware. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen.

 

 1. Wat doen wij met gegevens van minderjarigen?

Wij richten ons met onze website of als organisatie niet op minderjarigen, omdat wij onder meer producent zijn van alcoholhoudende dranken. Dit houdt in dat als u jonger bent dan 18 jaar u geen gebruik mag maken van onze website. Voorafgaand aan het bezoek aan de website dient een ieder zijn geboortedatum in te vullen om te controleren of de bezoeker de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

 

 1. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

Heeft u een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar info@siebrand.nl. Wij helpen u graag.

Back To Top

Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend bedoeld zijn voor een optimale werking van deze website.